❦ گل بارون زدهツ ☂

.▪● WelLcOmE tO mY blOg ●▪.


بـســ‗__‗ـمِ اللهِ الـرحمــ‗__‗ـن الـرَحیـــ‗__‗ـم


فریب مشابهتــ روز و شب*ها را نخوریم
امروز،
בیروز نیست
و فردا امروز نم
ے*شوב ...
בرصـב کمے از انسانها نوב سال زندگے مے کنند
مابق
ے یک سال را نوב بار تکرار مے کننددر روزگارے که خنـבه ی مرבم از زمین خورבن توست،
پس برخیز تا چنیـטּ مرבمے بگرینـב ...


میگـَم خُب حالـا ک شیـر فَهـم داریـم، خَر فَهـم داریـم، ی گَـوَزن فَهـمَم بـذاریـد:)


دختر: یعنی چی خسته شدی؟

پسر : خسته شدم از دوستی باهات... نمیتونم !!

 

دختر : مگه نمیگفتی عاشقمی؟ نمیگفتی هیچوقت ترکم نمیکنی؟

پسر : من دیگه نمیخوام دوست باشیم. برووو

دختر : چرا؟ مگه من چیکار کردم؟

پسر: بزرگترین کارِ ممکنوووو!! 

عاشقم کردی. عاشقِ خودت!! برو ... 

برو با دنیای مجردیت خداحافظی کن...
.

میخوام خانومم بشی.. 

همسرم.. 

تک بانوی خونم
.
.
.
نه دوستم !


(به نظر من داستان تخیلیه....خخخ)
( `_´)
︻╦╤─ ҉ - - - - - - -
´\ \
_/﹋\_

ﺗﮑــــــ ــــﻮﻥ ﻧﺨـــ ـ ــ ـﻮﺭ!

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮔﯿﺮﺕ ﺁﻭﺭﺩﻡ!

آره خودت!

همـــ ــــ ـــش مطلبامــــ ــو میخونـ ـی نظـــ ـــر نمیذاری !
اللًّهُـ‗__‗ـمَ صَّـ‗__‗ـلِ عَـ‗__‗ـلَى مُحَمَّـ‗__‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__‗ـَد وَ عَجــ‗__‗ـل فَـرَجَهــُم


[ 1392/10/18 ] [ 12:30 ] [ .... ] نظرات (57)      قالب ساز آنلاین      کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کد ِکج شدَنِ تَصآویر