❦ گل بارون زدهツ ☂

.▪● WelLcOmE tO mY blOg ●▪.

نشست تو ماشین، دستانش می لرزید، بخاری رو روشن کردم، 

گفت: عشقم ماشینت بوی دریا میده!

گفتم: ماهی خریده بودم.

گفت: ماهی مرده که بوی دریا نمی ده! گفتم:هر چیزی موقع مرگ بوی اون جایی رو می ده که دلتنگشه...

گفت: من بمیرم بوی تورو میدم....


"سیامک تقی زاده"


[ 1394/07/30 ] [ 13:54 ] [ .... ] نظرات (0)      قالب ساز آنلاین      کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کد ِکج شدَنِ تَصآویر