❦ گل بارون زدهツ ☂

.▪● WelLcOmE tO mY blOg ●▪.
میخندم...

ساده میگیرم...

ساده میگذرم...

بلند میخندم و با هر سازی میرقصم

نه اینکه دل خوشم...!

نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد...!

مدتی طولانی شکستم...

زمین خوردم...

سختی دیدم...

گریه کردم و حالا...

برای "زنده ماندن"خودم را به "کوچه ی دیگر" زده ام

روحم بزرگ نیست

زخمم عمیق است...

میخندم که جای زخم ها را نبینی

بعضی وقتا باید یقه ی احساساتت رو بگیری

بزنی تو گوشش

با تمام قدرت سرش داد بزنی و بگی

خفه شو بسه دیگه

تا الان هر چی کشیدم ب خاطر تو بوده...


می خندم!

دیگر تب هم ندارم

داغ هم نیستم

دیگر به یاد تو هم نیستم

سرد شده ام

سرد سرد

نمی دانم

شاید…

شاید دق کرده ام!

کسی چه می داند…

بی حسم کردی.... نسبت به تمام حس های دنیا...!

[ 1392/12/14 ] [ 22:40 ] [ .... ] نظرات (186)      قالب ساز آنلاین      کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کد ِکج شدَنِ تَصآویر